Praktijkregels

 • Afspraken moeten minimaal 48 uur van te voren worden afgezegd, anders worden deze in rekening gebracht. Wij hebben die tijd voor u/ uw kind gereserveerd. De kosten worden anders in rekening gebracht € 95.00 per consult
 • Wij zijn een praktijk, die de volgende trajecten aanbieden: Jeugdopvoedhulp, Basis GGZ en voor een aantal SGGZ (kinder& jeugd)
 • U ontvangt van ons een indicatie van de behandeling en de vergoede sessies. Uw behandelaar houdt u daarvan op de hoogte.
 • Voor kinderen- en jongeren tot 18 jaar, vallen de kosten onder de Basis GGZ en wordt dit vergoed door de gemeente: Duiven, Zevenaar, Westervoort, Rijnwaarden en Arnhem
 • De behandeling wordt alleen vergoed, indien u een verwijzing van de huisarts heeft. Voor kinderen – en jongeren tot 18 jaar, kan dit ook een indicatie zijn via het sociale team van de Gemeente.
 • Bij volwassenen vallen de kosten ook onder vergoeding van de Basis GGZ, u heeft echter een eigen risico van € 375.00 (of meer). Dit dient u vooraf zelf te bekijken.
 • U ontvangt vooraf een toestemmingformulier en de betalingsvoorwaarden. Deze dient u voor de eerste afspraak aan ons te retourneren. Zonder getekend toestemmingsformulier, kunnen wij de behandeling NIET starten. Het formulier dient VOLLEDIG INGEVULD te worden. Beide ouders dienen toestemming te geven.
 • U blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling en dient zichzelf ook te informeren wat u vergoed krijgt van uw verzekering (volwassenen).
 • De kosten per consult zijn € 95.00 (Of het bedrag wat uw verzekeraar hanteert). Deze tarieven zijn vastgesteld door de NZA.
 • Indien ouders gescheiden zijn, hebben wij toestemming van beide ouders nodig. Daarbij hebben wij de plicht de andere ouder ook te informeren. Dit is wettelijk vast gelegd.
 • Leest u ook goed onze folder over ‘in behandeling zijn’.
 • Zijn er dingen niet duidelijk of heeft u een vraag, laat het ons dan weten. We lossen het graag met u op!

Voorwaarden

 • De voorwaarden zijn van toepassing op alle behandel-onderzoeksovereenkomsten tussen psycholoog en cliënt (zowel mondeling als schriftelijk)
 • De kosten vallen onder de BASIS GGZ en worden gedeclareerd bij de gecontracteerde Gemeente, of gecontracteerde zorgverzekeraar
 • Ondanks de gecontracteerde zorg, blijft u zelf bij eventuele problemen verantwoordelijk voor de betaling.
 • Alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten, die verband houden met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt.
 • Gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 28-08- 2000, onder depotnummer 117/2000