Klachten- en geschillen procedure

In onze praktijk werken wij volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). De basis waarop wij werken is eerlijkheid en openheid. Bent u ontevreden over bepaalde zaken, of ziet u dingen anders, laat het ons weten we lossen het samen graag op.

Indien wij er samen niet uitkomen, kunt u zich richten tot het NIP (onze beroepsvereniging).

Hieronder vind je de klachtenprocedure van het NIP:

Het NIP heeft een beroepscode opgesteld. In deze beroepscode staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels waar wij aan moeten voldoen. Deze zijn gebaseerd op principes van onder andere verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. Psychologen die lid zijn van het NIP moeten zich altijd aan deze beroepscode houden. De meeste leden zijn herkenbaar aan het keurmerk PSYCHOLOOG NIP. U kunt de beroepscode raadplegen om te zien of in de code zaken aan de orde komen die met uw klacht te maken hebben.

Bespreek je klachten eerst met je psycholoog

Het is verstandig uw klachten eerst met uw psycholoog zelf te bespreken. Mocht u er samen niet uitkomen, kunt u overwegen een klacht in te dienen bij het College van Toezicht, een volledig onafhankelijk orgaan van het NIP. Wilt u toch eerst wat meer informatie over de klachtenregeling of een toelichting op deze beroepscode dan kunt u contact opnemen met de medewerker verantwoordelijk voor beroepsethiek.

U kunt een beroep doen op de medewerker beroepsethiek als uw (voormalig) psycholoog lid is van het NIP.

Kijk voor meer informatie op de website van het NIP: www.psynip.nl