Oplossingsgericht Werken

Deze vorm richt zich op hetgeen je zelf graag wil bereiken. De oplossingsgerichte therapie gaat er vanuit, dat je het zelf als cliënt goed weet, mits er de juiste vragen worden gesteld en opdrachten worden gedaan. Wat wil je bereiken? En hoe zie je dat voor je?

De behandelaar maakt gebruik van oplossingsgerichte vragen, uitzonderingen en schaalvragen. Een vorm kan zijn ook de ‘wondervraag’.

Voor kinderen- en jongeren zijn er speciale werkvormen, als ‘Kids Skills’ en ‘Mission Possible”

De cliënt bepaalt heel erg de succes van de behandeling. De behandelaar helpt goed om de krachten en sterke kanten te ontdekken en deze naar boven te halen.

Bekijk alle mogelijkheden

Meer informatie?

Vragen of aanmelden?