ZKM Zelfonderzoek

Het zelfonderzoek is een fantastische methode  voor kinderen, jongeren en volwassenen. Ieder mens is uniek in wie hij is en weet daarom ook zelf het beste wat en waarom hij iets doet. In de ZKM gaan we ervan uit dat dit tot uitdrukking komt in het verhaal dat een persoon over zichzelf en zijn wereld vertelt. De methode gaat ervan uit dat elk mens expert is in zijn eigen leven.
De ZKM-methode is geschikt voor (bijna) alle leeftijden. Een voordeel van een

ZKM-onderzoek is dat het in een relatief kort tijdbestek een genuanceerd beeld oplevert waar je concreet mee aan de slag kunt.
Een zelfonderzoek start meestal met een kennismakingsgesprek, waarbij wordt gekeken of het een geschikte methode is voor het kind/de jongere/volwassene. Daarna volgt een interview. Vervolgens gaan we werken aan een boek, met daarin zinnen die gaan over belangrijke gebeurtenissen voor jou. Dit gebeurt aan de hand van plaatjes, tekeningen, foto’s …..
Zo ontstaat een boekwerk (Mijn Verhaal) over belangrijke gebeurtenissen en de daarbij behorende gevoelens. Het boekwerk is de aanzet tot het samen opstellen van leerdoelen.

Bekijk alle mogelijkheden

Meer informatie?

Vragen of aanmelden?