Systeemtherapie

Systeemtherapie wordt ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd. Het belangrijkste is dat belangrijke anderen zoals je partner, kinderen, broer, zus, ouders, buren, vrienden of collega’s kunnen worden betrokken bij de therapie. Tijdens de therapie is er veel aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en de verbetering hiervan. Uitgangspunt is dat zorgen nooit op zichzelf staan. De omgeving en leefwereld waarin mensen zich bevinden spelen altijd een rol. Door aandacht en beïnvloeding van meerdere personen binnen het systeem en hun onderlinge interactiepatronen, kom je sneller tot de kern van het probleem. Gesprekken met een systeemtherapeut zorgen voor meer begrip tussen jou en je naasten. Door het betrekken van naasten bij de therapie, treedt er sneller herstel op. Als betrokkenen elkaar beter begrijpen en ondersteunen, wordt bovendien het risico op verergering of terugkeer van de zorgen kleiner. Systeemtherapie is breed inzetbaar. Door in een vroeg stadium belangrijke naasten te betrekken bij de therapie kan voorkomen worden dat de zorgen groter worden.

Bekijk alle mogelijkheden

Meer informatie?

Vragen of aanmelden?