Vergoeding kinderen en jongeren tot 18 jaar

De kosten voor diagnostiek (onderzoek) en / of behandeling, binnen de BASIS-GGZ en Specialistische GGZ worden per 01-01-2015 vergoed door de gemeente waar in u woont.
Hier zijn wel een aantal regels voor:

1. U heeft een verwijsbrief  van de huisarts voor uw kind

2. U heeft een beschikkingsbrief van de gemeente/jeugdconsulent

3. Wij zijn gecontracteerd met uw gemeente

4. Indien wij geen contract hebben met uw gemeente, bestaat er ook de mogelijkheid om bij ons in de Praktijk te komen. Neemt u contact met uw gemeente om dit te bespreken.

Onze praktijk is gevestigd in Duiven en wij zijn gecontracteerd bij Regio Centraal. Hieronder vallen de volgende gemeente: Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar.

Vergoeding volwassenen

Per 01-01-2022 geldt in de volwassenzorg het Zorgprestatiemodel. De kosten voor behandeling krijgt u vergoed, indien aan de onderstaande regels voldoet:

1. U heeft een verwijsbrief van uw huisarts voor onze praktijk.

2. De indicatie voor uw behandeling is Basis GGZ (wij bieden GEEN SGGZ voor volwassenen).

3. Wij hebben een contract met uw zorgverzekering (zie hieronder).

4. De kosten van de behandeling worden vergoed door uw zorgverzekering.

5. Er geldt wel een eigen bijdragen van € 385,00 (Of meer, indien u meer heeft afgesproken).

Overzicht